ELYSATOR - SIKKER BESKYTTELSE

OSkader på grund af rust er et vidt udbredt problem i varme- og køleanlæg. Rustpartikler forårsager tilslamning, funktionsforstyrrelser og materialeskader.

Årsagen dertil er en dårlig vandkvalitet. Mineraler, salte og aggressive gasser når ind i systemvandet gennem påfyldningsvandet og utætheder.

ELYSATOR løser dette problem tilforladeligt ved at trække de aggressive gasser ud af vandet og binde sure stoffer til en specielt legeret offeranode.

Systemet kan måles og er tilforladeligt, arbejder uden kemi og anbefales af kendte fagforbund, institutter og producenter. Installation og underhold er enkle og billige.