PUROTAP - KORREKT PÅFYLDNING

Jo større et varmesystems systemvandsindhold er, jo mere kalk transporteres ind i det med påfyldningsvandet. Selv når vandet ikke er særlig hårdt, tager moderne apparater som gasdrevne vandvarmere, varmepumper og solvarmeanlæg skade på grund af kalkaflejringer.

Vand, som er renset for salt med PUROTAP, indeholder næsten ikke flere stoffer, som kan aflejres i kedlen eller varmeveksleren. Også fjernelsen af alle former for neutralsalt som klorid, sulfat og nitrat, som ellers under visse betingelser kan forårsage rustdannelse, taler for brugen af PUROTAP.