Station til suppleringsvand

purotap_compenso_product_picture

FUNKTION

Vandstation til demineraliseringen af suppleringsvand i større varme- og kølesystemer. Kedelskader på grund af kalkaflejringer forhindres. Med alle måleapparater og regulatorer integreret. Tilslutning af strøm ikke nødvendig. Egnet til tilslutning til automatisk efterfyldning

EGNET TIL

ethvert større varme- og kølesystem med behov for efterfyldning 50 – 1’000 l p.a.