SorbOx - ØKOLOGISK OG EFFEKTIV OPVARMNING

Moderne varmesystemer er meget kompakte og udmærker sig ved en høj varmeeffekt. De reagerer dog mere følsomt på rust, kalk og slam, hvilket medfører en reduceret varmeeffektivitet. Der findes ingen anlæg, der er fuldstændig diffusionstætte. Forskruninger, ventilatorer og gevindovergange kan slippe luft ind i anlægget.
Lave driftstemperaturer, først og fremmest ved varmepumper og forhøjede saltmængder i lagerbeholdere stiller også store krav til opvarmningsvandet.
Produktnyheden SorbOx er resultatet af 40 års forskning og udvikling inden for vandteknik i varmesystemer.
Apparatet kombinerer de vigtigste teknikker på perfekt måde. SorbOx egner sig til drift og bevarelse af værdien i moderne, energieffektive varmesystemer.

 

Read more on www.sorbox.com

FUNKTION

SorbOx er det revolutionære vandfilter til energieffektive varmesystemer. Det rummer 4 funktioner i et apparat:

 • Demineralisering af opvarmningsvandet til første påfyldning og efterpåfyldning. Mindre kalkaflejring og slamdannelse. Denne vandbehandling er i dag påbudt.
 • Mikrobobleudskilleren fjerner ilten og gasserne fra cirkulationsvandet.
 • Anodebeskyttelse holder vandet konstant uden spænding og sørger for en optimal varmeoverførsel.
 • Filteret for magnetisk flux til cirkulationsvandet opfanger slam og korrosionsdele.

GEEIGNET FÜR

SorbOx forbedrer effektiviteten og driftssikkerheden i miljørigtige, moderne varmeanlæg.

 • Varmepumpesystemer
 • Varmekedel med brændværdi
 • Solcelleunderstøttede varmeanlæg
 • Gulv-, væg- og loftsvarmeanlæg
 • Varmegenvinding
 • Kontrolleret ventilation
 • Green technology