Mineraler og salte i tekniske vandkredsløb fører til korrosion og aflejringer. Syre ødelægger metalliske materialer. Den regelmæssige analyse af opvarmningsvandet er det første skridt på vej mod fejlfri drift.

 

 

Aqua Test Quick

Systemvandanalyse i henhold til SWKI/SIA for idriftsætning og de foreløbige undersøgelser. Måler den elektriske ledningsevne, den totale hårdhed og pH-værdien.

Aqua Basic Test

Systemvandanalyse i henhold ti SWKI/SIA for en kontrol efter 3 måneders driftstid. Omfatter måling af klorid, den elektriske ledningsevne, den totale hårdhed, pH-værdien, samt en sensortest.

Aqua Test Multi

Omfatter måling af klorid, jern, kobber og ilt, den elektriske ledningsevne, den totale hårdhed, pH-værdien og en sensortest.