PUROTAP PH-18

Mineraler og salte i tekniske vandkredsløb fører til korrosion og aflejringer. Syre ødelægger metalliske materialer.

Den regelmæssige analyse af opvarmningsvandet er det første skridt på vej mod fejlfri drift.