ELYSATOR® trio .1

Det genn­em­prø­ve­de pro­dukt med end­nu mere funk­tio­na­li­tet!

FUNKTION

ELYSATOR® trio .1 er det enes­te kor­ro­si­ons­bes­kyt­tel­se­sap­pa­rat, som kom­bi­ne­rer 4 funk­tio­ner i ét:

  • Afluft­ning via en mikro­bob­leuds­kil­ler
  • Anode­bes­kyt­tel­se via en offer­an­ode
  • Fil­ter for magne­ti­sk flux via en høj­ty­den­de magnet
  • Nu også med udskifte­ligt fil­ter

 

Her­ved bes­kyt­tes de vær­di­ful­de metal­kom­po­nen­ter i var­me­sys­te­met end­nu bed­re mod rust og slam, hvilket for­hind­rer funk­ti­ons­fe­jl.

EGNET TIL

Var­me­sys­temer i enfa­mi­lie- og fler­fa­mi­lie­hu­se med en vand­ka­pa­ci­tet på op til 5.000 liter.

Til vores jubilæum har vi fremstil­let en serie med frontp­la­de af guld.


VERSIONER

ELYSATOR® trio 10.1, sys­temer op til 500 liter
ELYSATOR® trio 15.1, sys­temer op til 1.500 liter
ELYSATOR® trio 25.1, sys­temer op til 5.000 liter (kom­mer snart)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Datenschutz/Impressum