Ingen mine­ra­ler — ingen kalkskader

PUROTAP® com­pen­so

Sta­ti­on til suppleringsvand
FUNKTION
Vand­sta­ti­on til demi­ne­ra­li­se­rin­gen af sup­ple­rings­vand i stør­re var­me- og køle­sys­temer. Kedels­ka­der på grund af kalka­fle­j­rin­ger for­hind­res. Med alle måle­ap­pa­ra­ter og regu­la­to­rer inte­gre­ret. Tils­lut­ning af strøm ikke nød­ven­dig. Egnet til tils­lut­ning til auto­ma­ti­sk efterfyldning
EGNET TIL
eth­vert stør­re var­me- og køle­sys­tem med behov for efterf­yld­ning 50 – 1’000 l p.a.​

 

FORSKELLIGE EGENSKABER

PUROTAP® com­pen­so 2
PUROTAP® com­pen­so 12
PUROTAP® com­pen­so 25
PUROTAP® com­pen­so 50

BROCHURE (PDF)
INSTRUKTIONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz