Sik­kert opv­arm­nings­vand iht. norm

PUROTAP® easy

Påf­yld­nings­vand til mind­re varmeanlæg
FUNKTION
Patro­nen fil­tre­rer på enkel vis kalk og aggres­si­ve vand­ind­holds­stoff­er ud af påf­yld­nings­van­det. Et med­le­ver­et måle­ap­pa­rat til­la­der kon­trol­len med påf­yld­nings­van­dets kva­li­tet og viser, når patro­nen er tømt. Påf­yld­nin­gen af har­piks er nem, brugt har­piks kas­tes bort med husholdningsaffaldet.
EGNET TIL
Instal­la­tø­ren af var­me­an­læg og ser­vice­te­kni­keren. Hører hjem­me i enhver ser­vice­vogn. En har­piks­fyld­ning ræk­ker til fyld­ning af 2–3 radia­to­rer i enfa­mi­lies­hu­se eller til ca. 800 l sup­p­le­rings­vand. Det­te er den bil­ligs­te måde til at fremstil­le demi­ne­ra­li­se­ret vand på.
BROCHURE (PDF)
INSTRUKTIONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

PUROTAP FILLING

PUROTAP EMPTYING

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy