Ingen mine­ra­ler — ingen kalkskader

PUROTAP® lea­der

Demi­ne­ra­li­se­rings­ap­pa­ra­tet med skiftepatron-systemet
FUNKTION

Demi­ne­ra­li­se­rings­ap­pa­rat med skift­e­pa­tron. Før den førs­te påf­yld­ning og kreds­løb­saf­s­alt­ning. Med inte­gre­ret måleen­hed. En radio­sen­der mulig­gør den auto­ma­tis­ke slu­k­ning af eks­ter­ne enhe­der som pum­per og magnet­ven­ti­ler. Radios­tik (mod­ta­ger) fås som ekstrauds­tyr. Skift­e­pa­tro­nen PUROTAP® L60 high­power eller PUROTAP® L50 nexi­on kan nemt og rent indfø­res i apparatet.

FYLDNINGER

PUROTAP® L60 high­power:
Kva­li­tets­har­pik­sen med den store ræk­ke­vid­de. Egnet til alle anlæg.
Kapa­ci­tet 60 m³ ved 1°fH / 34 m³ ved 1°dH

PUROTAP® L50 nexi­on:
Har­pik­sen i førs­te­klas­ses kva­li­tet med eto­ver­s­kud af anionhar­piks;
pH-regu­le­ren­de. Anbe­fa­les især til anlæg i den nye gene­ra­ti­on.
Kapa­ci­tet 50 m³ ved 1°fH / 30 m³ ved 1°dH

BROCHURE (PDF)

INSTRUKTIONER (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY #2

Video PUROTAP leader
Video Dis­play

TILBEHØR

PUROTAP® trol­ley

Den opti­ma­le trans­port­h­jælp til PUROTAP® lea­der. PUROTAP® trol­ley over­be­vi­ser med sin høje bæreev­ne på op til 50 kg og sine store, robus­te gummihjul.

Efter en sim­pel mon­ta­ge kan PUROTAP® lea­der hur­tigt trans­port­e­r­es fra et sted til et andet.

“Ikke mere tungt slæb — ingen rygsmerter”.”

Manu­al (PDF)

 

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy