Ingen mine­ra­ler — ingen kalk­ska­der

PUROTAP® lea­der

Demi­ne­ra­li­se­rings­ap­pa­ra­tet med skifte­pa­tron-sys­te­met
FUNKTION

Demi­ne­ra­li­se­rings­ap­pa­rat med skifte­pa­tron. Før den førs­te påf­yld­ning og kreds­løb­saf­salt­ning. Med inte­gre­ret måle­en­hed. En radio­sen­der mulig­gør den auto­ma­ti­s­ke slu­k­ning af eks­ter­ne enhe­der som pum­per og magnet­ven­ti­ler. Radios­tik (mod­ta­ger) fås som ekstrauds­tyr. Skifte­pa­tro­nen PUROTAP® L60 high­power eller PUROTAP® L50 nexi­on kan nemt og rent indfø­res i appa­ra­tet.

Radio­sen­der til PUROTAP®-lea­der
En radio­sen­der mulig­gør auto­ma­ti­sk slu­k­ning af eks­ter­ne enhe­der som pum­per og magnet­ven­ti­ler. 433.92 MHz.
Med SEV 1011-stik type 12 (1‑faset stik iht. schwei­zisk stan­dard)

 

 

EGNET TIL

PUROTAP® L60 high­power:
Kva­li­tets­har­pik­sen med den store ræk­ke­vid­de.
Egnet til alle anlæg.
Kapa­ci­tet 60 m³ ved 1°fH / 34 m³ ved 1°dH

PUROTAP® L50 nexi­on:
Har­pik­sen i før­ste­klas­ses kva­li­tet med eto­ver­s­kud af anionhar­piks; pH-regu­le­ren­de.
Anbe­fa­les især til anlæg i den nye genera­ti­on.
Kapa­ci­tet 50 m³ ved 1°fH / 30 m³ ved 1°dH

BROCHURE (PDF)
INSTRUKTIONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video PUROTAP lea­der
Video Dis­play

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz