In com­pli­ance with stan­dards and manu­fac­tu­rer regulations

PUROTAP® LFM-20

Måle­tæl­le­ren til patronen

Mine­ra­ler og sal­te i teknis­ke vand­kreds­løb fører til kor­ro­si­on og aflejringer.

PUROTAP® fil­tre­rer de aggres­si­ve stoff­er ud af van­det og mulig­gør der­med en pro­blem­fri drift.

 

  • Af den pro­gramm­er­ba­re grænseværdi
  • Mine­ral­ind­hold i TDS
  • Led­nings­ev­ne i µS/cm

PREVIOUS VERSION

INSTRUKTIONER (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz