In com­pli­an­ce with stan­dards and manu­fac­tu­rer regu­la­ti­ons

PUROTAP® LFM-20

Måle­tæl­le­ren til patro­nen

Mine­ra­ler og sal­te i teknis­ke vand­kreds­løb fører til kor­ro­si­on og afle­j­rin­ger.

PUROTAP® fil­tre­rer de aggres­si­ve stoff­er ud af van­det og mulig­gør der­med en pro­blem­fri drift.

 

  • Af den pro­grammer­ba­re græn­se­vær­di
  • Mine­ral­ind­hold i TDS
  • Led­nings­ev­ne i µS/cm

PREVIOUS VERSION

INSTRUKTIONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz