Ingen mine­ra­ler — ingen kalkskader

PUROTAP® mini

Væg­sta­ti­on til efterfyldningsvand
FUNKTION
Væg­sta­tio­nen i nyt design. Til demi­ne­ra­li­se­ring af sup­p­le­rings­vand i stør­re var­me- og køle­sys­temer. Med inte­gre­ret måle­tæl­ler. Kræ­ver ikke tils­lut­ning af strøm. Med udskift­e­lig engangs­pa­tron PUROTAP® 1000. Ikke egnet til per­ma­nent tilslutning.
EGNET TIL
eth­vert stør­re var­me- og køle­sys­tem med behov for efter­f­yld­ning 50 – 1’000 l p.a.
BROCHURE (PDF)
INSTRUKTIONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy