Siche­res Hei­zungs­was­ser nach Norm

PUROTAP® pro­fi .1

Påf­yld­nings­vand til stør­re systemer
FUNKTION
Mobil påf­yld­nings­sta­ti­on til demi­ne­ra­li­se­rin­gen af påf­yld­nings­van­det i stør­re var­me- og køle­sys­temer. Kedels­ka­der på grund af kal­ka­f­le­jrin­ger for­hind­res. Med alle måle­ap­pa­ra­ter og regu­la­to­rer inte­gre­ret. Tils­lut­ning af strøm ikke nød­ven­dig. Har­piks kan fyl­des efter på stedet, brugt har­piks kas­tes bort med husholdningsaffaldet.
EGNET TIL

Instal­la­tø­rer af var­me­an­læg i områ­der med meget hårdt vand, fjernv­ar­me­sys­temer, store anlæg og hvert stør­re var­me- og køle­sys­tem med behov for efter­f­yld­ning > 1’000 l p.a.​

 

PREVIOUS VERSION

INSTRUKTIONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
PUROTAP FILLING
PUROTAP EMPTYING

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Datenschutz/Impressum