Den grun­di­ge spuling af var­me­sys­te­mer

SANOL® — REN RENGØRING

Tils­lam­ning af var­me­sys­te­mer fører til bety­de­li­ge forstyr­rel­ser. Sys­tem­ren­se­ren SANOL® H‑15 fra ELYSATOR® giver fag­man­den lov til at ren­gø­re sys­te­met på en grun­dig og tids­be­spa­ren­de måde. En arbe­jdsh­jælp uden lige, tak­ket være den nyes­te teknik inden­for faget.

SANOL® H‑15 fjer­ner jern­oxids­lam, let­te jern­oxi­da­fle­j­rin­ger og der­til bund­ne res­ter af kemis­ke til­sæt­nings­stoff­er. SANOL® H‑15 er ikke ætsen­de og ikke gif­tig, men dan­ner et sta­bilt, oplø­se­ligt kom­pleks med metaloxi­der (disper­si­on), som efter­føl­gen­de ganske enkelt kan skyl­les ud.

FUNKTION

SANOL® green

SANOMAT® 20 pro

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz