Den grun­di­ge spuling af varmesystemer

Sanol® — REN RENGØRING

Tils­lam­ning af var­me­sys­temer fører til bety­de­li­ge forstyr­rel­ser. Sys­tem­ren­se­ren Sanol® H‑15 fra ELYSATOR® giver fag­man­den lov til at ren­gø­re sys­te­met på en grun­dig og tids­be­spa­ren­de måde. En arbejdsh­jælp uden lige, tak­ket være den nyes­te teknik inden­for faget.

Sanol® H‑15 fje­r­ner jern­oxids­lam, let­te jern­oxi­da­fle­j­rin­ger og der­til bund­ne res­ter af kemis­ke til­sæt­nings­stoff­er. Sanol® H‑15 er ikke ætsen­de og ikke gif­tig, men dan­ner et sta­bilt, oplø­se­ligt kom­pleks med metaloxi­der (disper­si­on), som efter­føl­gen­de ganske enkelt kan skyl­les ud.

FUNKTION

Sanol® green

Sano­mat Berger

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz