Den grun­di­ge spuling af var­me­sys­te­mer

SANOL green

Ren­gø­rings­mid­del til var­me- og køle­sys­te­mer
FUNKTION
Ren­gø­rings­mid­let til var­me­sys­te­mer SANOL® H‑15 er et disper­ge­rings­mid­del, der er ble­vet genn­em­prø­vet gen­nem årtier for var­me- og køle­sys­te­mer. Varm­e­instal­la­tø­rer sto­ler på den påli­de­li­ge, øko­no­mis­ke og spuling af var­me­sys­te­mer med SANOL® H‑15., som er let at udfø­re.

Det bil­li­ge alter­na­tiv til indven­dig ren­gø­ring af rør eller for slet ikke at tale om instal­la­ti­on af et nyt var­me­sys­tem. SANOL® H‑15 green er nu end­nu mere mil­jø­ven­ligt.

EGNET TIL
SANOL H‑15 er egnet til brug i alle luk­ke­de, vand­fø­ren­de kreds­løbs­sys­te­mer som var­me­an­læg, køle­sys­te­mer og teknis­ke anlæg.
BROCHURE (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz