Enkelt — ren — bæredygtig

Sano­mat Berger

Alter­na­ting clea­ning machine
FUNKTION

Som mark­edets enes­te skyl­le­ap­pa­rat til­by­der Sano­mat Ber­ger vek­selskyl­ning med pulse­r­en­de try­kluft-vand­b­landing. Den­ne frem­gangs­må­de garan­te­rer en til­for­la­de­lig og sik­ker ren­gøring af tils­lam­me­de var­me- og køle­an­læg. Med vek­selskyl­ning er det end­da muligt igen at åbne aller­e­de til­stop­pe­de gulvkredse.

EGNET TIL
Instal­la­tø­ren af var­me­an­læg, der som fag­mand til­by­der en pro­fes­sio­nel og sik­ker systemrengøring.
BROCHURE (PDF)
Video

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy