Enkelt — ren — bæredygtig

Sano­mat Berger

Alter­na­ting clea­ning machine
FUNKTION

Som mar­ke­dets enes­te skyl­le­ap­pa­rat til­by­der Sano­mat Ber­ger vek­selskyl­ning med pul­se­ren­de try­kluft-vand­blan­ding. Den­ne frem­gangs­må­de garan­te­rer en til­for­la­de­lig og sik­ker ren­gø­ring af tils­lam­me­de var­me- og køle­an­læg. Med vek­selskyl­ning er det end­da muligt igen at åbne alle­re­de til­stop­pe­de gulvkredse.

EGNET TIL
Instal­la­tø­ren af var­me­an­læg, der som fag­mand til­by­der en pro­fes­sio­nel og sik­ker systemrengøring.
BROCHURE (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz