I hen­hold til norm og pro­du­cen­tan­vis­nin­ger

Vand­ana­ly­se

Mine­ra­ler og sal­te i teknis­ke vand­kreds­løb fører til kor­ro­si­on og afle­j­rin­ger. Syre ødelæg­ger metal­lis­ke mate­ria­ler. Den regel­mæs­si­ge ana­ly­se af opv­arm­nings­van­det er det førs­te skridt på vej mod fejl­fri drift.

Aqua Test Quick
Sys­tem­vand­ana­ly­se i hen­hold til SWKI/SIA for idrifts­æt­ning og de forelø­bi­ge under­søgel­ser. Måler den elek­tris­ke led­nings­ev­ne, den tota­le hård­hed og pH-vær­di­en.
Aqua Basic Test
Sys­tem­vand­ana­ly­se i hen­hold ti SWKI/SIA for en kon­trol efter 3 måne­ders drift­stid. Omfat­ter måling af klo­rid, den elek­tris­ke led­nings­ev­ne, den tota­le hård­hed, pH-vær­di­en, samt en sen­sor­test.
Aqua Test Mul­ti
Omfat­ter måling af klo­rid, jern, kob­ber og ilt, den elek­tris­ke led­nings­ev­ne, den tota­le hård­hed, pH-vær­di­en og en sen­sor­test.
Comp­teur de mes­u­re EC‑3 Brochu­re (PDF)

Måle­kuf­fert

Måle­tæl­ler

ELYSATOR vand­må­ler­com­pu­ter

PUROTAP i‑control

PUROTAP EC-18

PUROTAP PH-18

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz