I hen­hold til norm og producentanvisninger

Vand­ana­ly­se

Mine­ra­ler og sal­te i teknis­ke vand­kreds­løb fører til kor­ro­si­on og afle­j­rin­ger. Syre ødelæg­ger metal­lis­ke mate­ria­ler. Den regel­mæs­si­ge ana­ly­se af opv­arm­nings­van­det er det førs­te skridt på vej mod fejl­fri drift.

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® EC-18

PUROTAP® PH-18

PUROTAP® LFM-20

PUROTAP® i‑con­trol-21s

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy