I hen­hold til norm og pro­du­cen­tan­vis­nin­ger

Vand­ana­ly­se

Mine­ra­ler og sal­te i teknis­ke vand­kreds­løb fører til kor­ro­si­on og afle­j­rin­ger. Syre ødelæg­ger metal­lis­ke mate­ria­ler. Den regel­mæs­si­ge ana­ly­se af opv­arm­nings­van­det er det førs­te skridt på vej mod fejl­fri drift.

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® EC-18

PUROTAP® PH-18

PUROTAP® LFM-20

PUROTAP® LFM

PUROTAP® i‑control

PUROTAP® EC‑3

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz