I hen­hold til norm og pro­du­cen­tan­vis­nin­ger

PUROTAP® MC 

PUROTAP® MC vand­må­ler­com­pu­ter kon­trol­lerer per­ma­nent den elek­tris­ke led­nings­ev­ne, gen­n­em­s­trøm­nin­gen samt tem­pe­ra­tu­ren i teknisk vand. Ved tils­lut­ning af et USB-kabel og pas­sen­de trans­mit­te­re kan datae­ne sim­pel­t­hen kon­trol­leres på com­pu­te­ren ved hjælp af den til­hø­ren­de soft­ware.

BROCHURE (PDF)

INSTRUKTIONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz