I hen­hold til norm og pro­du­cen­tan­vis­nin­ger

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® Ana­ly­se­kuf­fert Opv­arm­nings­vand

Mine­ra­ler og sal­te i teknis­ke vand­kreds­løb fører til kor­ro­si­on og afle­j­rin­ger. Syre ødelæg­ger metal­lis­ke mate­ria­ler.

Den regel­mæs­si­ge ana­ly­se af opv­arm­nings­van­det er det førs­te skridt på vej mod fejl­fri drift.

 

  • pH-vær­di i saltf­at­tigt vand
  • Ledeev­ne i µS/cm
  • Total hård­hed
  • Fysis­ke para­met­re

 

FORSKELLIGE EGENSKABER

PUROTAP® AP-18 °fH
PUROTAP® AP-18 °dH

INSTRUKTIONER (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz