I hen­hold til norm og producentanvisninger

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® Ana­ly­se­kuf­fert Opvarmningsvand

Mine­ra­ler og sal­te i teknis­ke vand­kreds­løb fører til kor­ro­si­on og afle­jrin­ger. Syre ødelæg­ger metal­lis­ke materialer.

Den regel­mæs­si­ge ana­ly­se af opv­arm­nings­van­det er det førs­te skridt på vej mod fejl­fri drift.

 

  • pH-vær­di i saltfat­tigt vand
  • Ledeev­ne i µS/cm
  • Total hård­hed
  • Fysis­ke parametre

 

FORSKELLIGE EGENSKABER

PUROTAP® AP-18 °fH
PUROTAP® AP-18 °dH

INSTRUKTIONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy