Enkelt. Pas­sen­de. Bæredygtig.

Virksom­he­der

Vand­fil­tre­ne fra ELYSATOR er først og frem­mest pro­du­ce­ret i Schweiz og anven­des til rens­ning af teknis­ke vand­kreds­løb. Det dre­jer sig først og frem­mest om var­me- og køle­sys­temer, men også om motor­kreds­løb på ski­be og kraftværker.

ELYSATOR Engi­nee­ring AG ser i dag fre­mad med en veluds­ty­ret por­te­føl­je af inno­va­ti­ve produkter.

Enkelt
ELYSATOR® er enkel. Vi når vores mål ad den mest direk­te vej. Enkelt, over­s­kue­lig, brugervenlig.
Pas­sen­de
ELYSATOR® pas­ser. Vores løs­ning sva­rer til målsætningerne.
Bære­dy­g­tig
Hvis der er to veje til målet, så væl­ger vi den bæredygtige.
Vir­tuel rund­vis­ning 1
Vir­tuel rund­vis­ning 2

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy