PUROTAP Analyysisalkku Kuumavesi

Mineraalit ja suolat aiheuttavat vesijärjestelmissä korroosiota ja saostumia. Hapot tuhoavat metallimateriaaleja.

Säännöllinen kuumavesianalyysi on ensimmäinen askel häiriöttömään käyttöön.

  • pH-arvo vähäsuolaisessa vedessä
  • Sähkönjohtavuus µS/cm
  • Kokonaiskovuus
  • pFysikaaliset parametrit