Ener­giate­hok­kaa­se­en läm­mi­tyk­se­en

ELYSATOR® indus­tri­al

Kor­roo­sio­nes­to suurem­mil­le läm­pö- ja jääh­dy­tys­jär­je­s­tel­mil­le
TOIMINTO

Der ELYSATOR® on koettu kor­roo­sio­nes­to­lai­te, joka samal­la poi­staa hapen ja hapot läm­mi­tys­ve­de­stä suod­at­ta­en myös jää­mät. Näin suo­ja­ta­an läm­pöjär­je­s­tel­män arvok­kai­ta metal­li­sia kom­po­nent­te­ja ruosteel­ta ja liet­teel­tä ja estetään toimin­tahäi­riöt.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI
Läm­pöjär­je­s­tel­mil­le, joi­den ves­i­m­äärä ylitt­ää 1.500 lit­raa.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz