Ener­gia­te­hok­k­aa­seen lämmitykseen

ELYSATOR® indus­tri­al

Kor­roo­sio­nes­to suurem­mil­le läm­pö- ja jäähdytysjärjestelmille
TOIMINTO

Der ELYSATOR® on koet­tu kor­roo­sio­ne­sto­lai­te, joka samal­la poi­staa hapen ja hapot läm­mi­tys­ve­de­stä suod­at­taen myös jää­mät. Näin suo­ja­t­a­an läm­pö­jär­jes­tel­män arvok­kai­ta metal­li­sia kom­pon­ent­te­ja ruosteel­ta ja liet­teel­tä ja este­tään toimintahäiriöt.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI

Läm­pö­jär­jes­tel­mil­le, joiden vesi­määrä ylit­tää 5´000 litraa.

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy