ELYSATOR® trio .1

​Luo­tett­a­va, ent­i­stä­kin toiminnallisempi!
TOIMINTO

ELYSATOR® trio .1 on ainoa nel­jä toimin­toa yhteen lait­tee­se­en yhdi­stä­vä korroosionestolaite:

  • Kaa­sun­pois­to mikrokaasukuplaerottimella
  • Ano­di­suo­jaus uhrianodilla
  • Magneet­ti­virt­aus­suo­da­tin suurtehomagneetilla
  • nyt myös vaih­dett­a­val­la suodattimella

Suo­jaa läm­mi­tys- ja jääh­dystysjär­jest­emi­en arvok­kai­ta metal­li­kom­po­nent­te­ja ruostu­mi­sel­ta ja saos­tu­mil­ta ja ehkäi­see toimintahäiriöitä.

SOVEL TUVUUS

Oma­ko­ti- ja pien­ker­ro­s­ta­lo­jen läm­mi­tysjär­je­s­tel­mät vesi­ti­la­vuudel­ta­an 5000 l asti.

Ver­si­ot

ELYSATOR® trio 10.1, jär­je­s­tel­mät 500 l asti
ELYSATOR® trio 15.1, jär­je­s­tel­mät 1500 l asti
ELYSATOR® trio 25.1, jär­je­s­tel­mät 5000 l asti

ESITE (PDF)

KÄYTTÖOHJE (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

Video

ELYSATOR trio — Test Report (PDF)

Pre­vious Version 

Opti­on

 

 

Manu­el / Anlei­tung (PDF)

ELYSATOR® trio, Neben­an­schluss-Set
ELYSATOR® trio, auxil­lia­ry conec­tion-set
ELYSATOR® trio, ensem­ble de rac­cor­de­mentpour l’in­stal­la­ti­on dans le cir­cuit de dérivation

 

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Datenschutz/Impressum