Läm­mi­tysjär­je­s­tel­mi­en ruos­teen­suo­jaus

ELYSATOR® trio

Kor­roo­sio­suo­ja pie­n­il­le ja keski­ko­koi­s­il­le läm­pö­jär­je­s­tel­mil­le
TOIMINTO

ELYSATOR® trio on ainoa kor­roo­sio­nesto­lai­te, joka samal­la myös absor­boi ja erot­te­lee aggres­siivi­sia kaa­su­ja ja ainei­ta läm­mi­tys­ve­de­stä ja suod­at­taa jää­miä. Näin suo­ja­ta­an läm­pö­jär­je­s­tel­män arvok­kai­ta metal­li­sia kom­po­nent­te­ja ruos­teel­ta ja liet­teel­tä ja este­tään toimin­tahäi­riöt.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI

Läm­pö­jär­je­s­tel­mis­sä yhden ja monen per­heen talois­sa. Vesi­määr­äl­le aina 5.000 lit­ra­an.

ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz