Läm­mi­tys­jär­je­s­tel­mi­en ruoste­en­suo­jaus

ELYSATOR® trio

Kor­roo­sio­suo­ja pie­n­il­le ja keski­ko­koi­s­il­le läm­pöjär­je­s­tel­mil­le
TOIMINTO

ELYSATOR® trio on ainoa kor­roo­sio­nes­to­lai­te, joka samal­la myös absor­boi ja erot­te­lee aggres­siivi­sia kaa­su­ja ja ainei­ta läm­mi­tys­ve­de­stä ja suod­attaa jää­miä. Näin suo­ja­ta­an läm­pöjär­je­s­tel­män arvok­kai­ta metal­li­sia kom­po­nent­te­ja ruosteel­ta ja liet­teel­tä ja estetään toimin­tahäi­riöt.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI
Läm­pöjär­je­s­tel­mis­sä yhden ja monen per­he­en talois­sa. Ves­i­m­äär­äl­le aina 1.500 lit­ra­an.
ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz