Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­uttamia vau­rio­i­ta

PUROTAP® — TÄYTÄ OIKEIN

Mitä enem­män vet­tä läm­mi­tys­jär­je­s­tel­mä sis­ält­ää, sitä enem­män myös kalk­kia kul­keu­tuu jär­je­s­tel­m­ään täy­tön yhtey­des­sä. Uus­im­man tekniikan laitteet kuten kaa­sukat­ti­lat, läm­pö­pum­put ja aurinko­kerä­i­met vahin­goit­tu­vat jo pie­ne­stä veden kalk­ki­pi­toi­suudes­ta.

PUROTAPILLA suol­apois­te­tus­sa vedes­sä tus­kin on lain­ka­an aine­so­sia, jot­ka voi­sivat ker­äy­ty­mäl­lä vahin­goittaa kat­ti­laa tai läm­mön­vaih­d­in­ta. PUROTAPIN puo­le­s­ta puhuu myös, että vede­stä pois­te­ta­an kaik­ki neu­traa­li­suo­lat, kuten kloo­ri, sul­faa­tit ja nitraa­tit, jot­ka tie­ty­is­sä olos­uh­teis­sa aihe­utta­vat kor­roo­sio­ta.

Video PUROTAP® FILLING

Video PUROTAP® EMPTYING

PUROTAP® ker­ta­käyt­tö­r­at­kai­su

PUROTAP® lea­der

PUROTAP® easy

PUROTAP® pro­fi

PUROTAP® com­pen­so

PUROTAP® mini

PUROTAP® expert

PUROTAP® micro

PUROTAP® i‑control

PUROTAP® HF high­power

PUROTAP® HF nexi­on

PUROTAP® AP-18 

PUROTAP® LFM

PUROTAP® MC

PUROTAP® PH-18

PUROTAP® EC-18

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz