Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­utta­mia vaurioita

PUROTAP® — TÄYTÄ OIKEIN

Mitä enem­män vet­tä läm­mi­tysjär­je­s­tel­mä sis­äl­tää, sitä enem­män myös kalk­kia kul­keu­tuu jär­je­s­tel­mään täy­tön yhtey­des­sä. Uus­im­man tekniikan lait­teet kuten kaa­sukat­ti­lat, läm­pöpum­put ja aurinko­kerä­i­met vahin­goit­tu­vat jo pie­ne­stä veden kalkkipitoisuudesta.

PUROTAPILLA suol­apois­te­tus­sa vedes­sä tus­kin on lain­ka­an aine­so­sia, jot­ka voi­sivat ker­äy­ty­mäl­lä vahin­goit­taa kat­ti­laa tai läm­mön­vaihd­in­ta. PUROTAPIN puo­le­s­ta puhuu myös, että vede­stä poiste­ta­an kaik­ki neu­traa­li­suo­lat, kuten kloo­ri, sul­faa­tit ja nitraa­tit, jot­ka tie­ty­is­sä olos­uh­teis­sa aihe­utta­vat korroosiota.

Video PUROTAP® FILLING

Video PUROTAP® EMPTYING

PUROTAP® ker­ta­käyt­tö­r­at­kai­su

PUROTAP® easy

PUROTAP® lea­der

PUROTAP® pro­fi

PUROTAP® expert

PUROTAP® micro

PUROTAP® mini

PUROTAP® com­pen­so

PUROTAP® HF highpower

PUROTAP® HF nexion

PUROTAP® AP-18 

PUROTAP® PH-18

PUROTAP® EC-18

PUROTAP® LFM-20

PUROTAP® i‑con­trol-21

PUROTAP® con­nec­tor

© 2023 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy