Tur­val­lis­ta stan­dar­di­en­mu­kais­ta lämmityspiirivettä

PUROTAP® easy

Täyt­tö­vesi pie­n­il­le lämmitysjärjestelmille
TOIMINTO
Suo­da­tin­pa­truu­na suod­at­taa täyt­tö­ve­de­stä yksin­ker­tai­sel­la periaat­teel­la kalk­kia ja agres­siivi­sia aineosia. Muka­na toi­mi­te­tul­la mitt­aus­lait­teel­la voit val­voa veden laa­tua ja patru­un­an suo­ri­tus­ky­kyä. Hart­si on hel­ppo täyt­tää ja käy­te­tyn hart­sin voi hävit­tää sekajätteenä.
SOPII KÄYTETTÄVÄKSI
Läm­pöa­sen­ta­jil­le ja huol­to­te­kni­koil­le Kuuluu varus­tee­na joka huoltovaunuun.Yksi hart­si­täy­te riit­tää 2–3 läm­mi­tysjär­je­s­tel­mäl­le yhden per­heen talois­sa tai noin 800 lit­ral­le täy­te­vet­tä. Tämä on edul­li­sin tapa val­mi­staa ionip­uh­di­stet­tua vettä.
ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

PUROTAP FILLING

PUROTAP EMPTYING

© 2023 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy