Tur­val­lis­ta stan­dar­dien­mu­kaista lämmityspiirivettä

PUROTAP® easy

Täyt­tö­ve­si pie­n­il­le lämmitysjärjestelmille
TOIMINTO
Suo­da­tin­pa­truuna suod­at­taa täyt­tö­ve­de­stä yksin­ker­tai­sel­la peri­a­at­teel­la kalk­kia ja agres­sii­vi­sia aineosia. Muka­na toimi­tetul­la mitt­aus­lait­teel­la voit val­voa veden laa­tua ja patru­un­an suo­ri­tus­ky­kyä. Hart­si on help­po täyt­tää ja käy­te­tyn hart­sin voi hävittää sekajätteenä.
SOPII KÄYTETTÄVÄKSI
Läm­pöa­sen­ta­jil­le ja huol­to­te­kni­koil­le Kuuluu varus­tee­na joka huoltovaunuun.Yksi hart­si­täy­te riit­tää 2–3 läm­mi­tysjär­jes­tel­mäl­le yhden per­heen talois­sa tai noin 800 litral­le täy­te­vettä. Tämä on edul­li­sin tapa val­mi­staa ionip­uh­di­stet­tua vettä.
ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

PUROTAP FILLING

PUROTAP EMPTYING

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy