Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­utta­mia vaurioita

PUROTAP® expert

TOIMINTO
Vesi­joh­tove­den eko­lo­gi­nen demi­ne­ral­i­so­in­ti. Hyper­suo­da­tus kalvosuodattimella.
Inte­gro­idut mittaus‑, sää­tö- ja tur­va­lait­teet. Toimii sekä ver­k­ko­vir­ral­la että ilman.
SOVELTUVUUS

Stan­dar­din VDI 2035, SWKI BT 102–01 ja Ö‑NORM H 5195–1 mukais­ten läm­mi­tys- ja jääh­dy­tysjär­je­s­tel­mi­en täyt­tö .
Puh­dis­tu­stöis­sä käy­tettä­vä vesi (ikku­nat, aurinko­pa­nee­lit, autot jne.)

ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY #2

© 2023 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy