Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­utta­mia vau­rio­ita

PUROTAP® expert

TOIMINTO
Vesi­joh­tove­den eko­lo­gi­nen demi­ne­ral­i­so­in­ti. Hyper­suo­da­tus kal­vo­suo­dat­ti­mel­la.
Inte­gro­idut mittaus‑, sää­tö- ja tur­va­lait­teet. Toimii sekä ver­k­ko­vir­ral­la että ilman.
SOVELTUVUUS
Stan­dar­din VDI 2035, s. 2, SWKI BT 102–01 ja Ö‑NORM H 5195–1 mukais­ten läm­mi­tys- ja jääh­dy­tysjär­je­s­tel­mi­en täyt­tö .
Puh­dis­tu­stöis­sä käy­tettä­vä vesi (ikku­nat, aurinko­pa­nee­lit, autot jne.)
ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

PUROTAP® E90

Suo­da­t­in­kal­vot – PUROTAP® expert

TOIMINTO
Hyper­suo­da­tus­kal­vo poi­staa vede­stä nano­me­tri­ko­koi­set miner­aa­lit ja mole­ky­y­lit.
LÄMPLIG FÖR
Kal­vot – PUROTAP® expert.
Suo­da­t­in­kal­vo on vaih­dett­a­va n. 100 000 litran jäl­k­een.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz