Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­uttamia vau­rio­i­ta

PUROTAP® ker­ta­käyt­tö­r­at­kai­su

Täyt­tö­ve­si pie­n­il­le läm­mi­tys­jär­je­s­tel­mil­le

PUROTAP® Ker­ta­käyt­tö­pa­tru­unat – UUTUUS huip­pu­laa­tua PUROTAP® HF nexi­on

Ves­i­joh­to­ve­den demi­ne­ral­i­so­in­ti­in suun­nitel­lut luo­tett­a­vat PUROTAP®-ioninvaihtohartsipatruunat ovat nyt saa­tavina kah­des­sa laa­tuluo­kas­sa.

Luo­tett­a­vaa, per­in­t­ei­sis­sä läm­mi­tys­jär­je­s­tel­mis­sä käy­tettä­v­ää pit­kän ulot­tu­man PUROTAP® HF high­power-hart­sia täy­den­net­ään nyt uudel­la PUROTAP® HF nexi­on-hart­s­il­la, joka sis­ält­ää run­saas­ti anio­nihart­sia pH:n sää­töön. Täy­del­li­stä vet­tä uuden suku­pol­ven läm­pö­pump­pu­jär­je­s­tel­mi­in, suur­va­r­aa­ji­in yms.

TOIMINTO
Suo­da­tin­pa­truuna suod­attaa täyt­tö­ve­de­stä yksin­ker­tai­sel­la periaat­teel­la kalk­kia ja agres­siivi­sia aineo­sia. Sinun tar­vit­see liitt­ää vain täyt­tölet­ku ja täytt­ää laitteis­to vedellä patru­un­an läpi; tämä toimii ionin­vaiht­ope­riaat­teel­la (ilman inhi­biit­tor­ei­ta) ja sen voi hävitt­ää seka­jät­tee­nä.
SOPII KÄYTETTÄVÄKSI

Ker­ta­käyt­töön, Tämän voi myös talo­no­mista­ja itse teh­dä. Kuuluu hätä­va­rus­tee­na joka huol­tovau­nuun. Kat­ti­loi­den val­mistajat voi­vat liitt­ää tämän ker­ta­käyt­tö­pa­tru­un­an muka­an laitte­en toi­mit­uk­se­en; näin mark­ki­no­il­la voida­an nost­aa vaa­ti­mus­ta­soa veden laa­dun suh­te­en sula­va­sti.​

 

ERI OMINAISUUDET

100853  PUROTAP® 1000 high­power
101036  PUROTAP®   500 high­power

101966  PUROTAP®   750 nexi­on

ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz