Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­uttamia vau­rio­i­ta

PUROTAP® lea­der

Vaih­topa­tru­un­a­jär­je­s­tel­m­ää hyö­dyn­tä­vä demi­ne­ral­i­so­in­ti­lai­te
TOIMINTO

Vaih­dett­a­val­la patru­unal­la varu­stettu demi­ne­ral­i­so­in­ti­lai­te. Ensi­täyt­töön ja kier­to­suol­an­pois­toon. Inte­groi­dul­la mitt­aus­laitteel­la. Radio­lä­he­tin mah­dol­li­staa ulkopüuo­lis­ten laittei­den, kuten pump­pu­jen ja magneet­tiv­ent­tiili­en auto­maat­ti­sen pois­kyt­kennän. Vas­ta­ano­t­in vaih­toeh­toi­ses­ti saatava­na. Vaoh­dett­avan patrunn­an PUROTAP® L60 high­power tai PUROTAP® L50 nexi­on voi asentaa hel­pos­ti ja puhtaas­ti laittee­se­en.

Väli­pis­to­ra­sia
Item num­ber 101883
Radio­lä­he­tin mah­dol­li­staa ulko­puo­lis­ten laittei­den kuten pump­pu­jen ja magneet­tiv­ent­tiili­en auto­maat­ti­sen sam­mutta­mi­sen. 433.92 MHz.
Pis­to­ke SEV 1011 Typ 12 (sveits­i­läi­sen stan­dar­din mukai­nen 3‑vaihepistoke)

 

 

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI

101702  PUROTAP® L60 high­power:
Pit­kän ulot­tu­man laatu­hart­si.
Sovel­tuu kai­kil­le laittei­s­toil­le.
Toimin­tate­ho 60 m³ – 1°fH / 34 m³ – 1°dH

101727  PUROTAP® L50 nexi­on:
Ensiluok­kai­nen hart­si, run­sas anio­nihartsi­m­äärä, pH-sää­tö Suo­si­tel­la­an
eri­tyises­ti uuden suku­pol­ven jär­je­s­tel­mi­in.
Toimin­tate­ho 50 m³ – 1°fH / 30 m³ – 1°fH

ESITE (PDF)
KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
Video PUROTAP lea­der
Video Dis­play

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz