Ilman miner­aa­le­ja – ilman kal­kin aihe­ut­ta­mia vaurioita

PUROTAP® lea­der

Vaih­topa­tru­una­jär­jes­tel­mää hyö­dyn­tä­vä demineralisointilaite
TOIMINTO

Vaih­det­ta­val­la patru­u­nal­la varu­stet­tu demi­ne­ra­li­so­in­ti­lai­te. Ensi­täyt­töön ja kier­to­suo­l­an­pois­toon. Inte­gro­idul­la mitt­aus­lait­teel­la. Radio­lä­he­tin mah­dol­li­staa ulkopüuo­lis­ten lait­tei­den, kuten pump­pu­jen ja magnee­t­tiv­ent­tii­li­en auto­maat­ti­sen pois­kyt­kennän. Vas­ta­a­not­in vaih­toeh­toi­ses­ti saa­tava­na. Vaoh­det­ta­van patrunnan PUROTAP® L60 high­power tai PUROTAP® L50 nexi­on voi asen­taa hel­pos­ti ja puh­taas­ti laitteeseen.

TÄYTTEET

PUROTAP® L60 high­power:
Pit­kän ulot­tu­man laatu­hart­si. Sovel­tuu kai­kil­le laitt­eis­toil­le.
Toimin­ta­te­ho 60 m³ – 1°fH / 34 m³ – 1°dH

PUROTAP® L50 nexi­on:
Ensi­luok­kai­nen hart­si, run­sas anio­ni­hart­si­määrä, pH-sää­tö Suo­sitel­la­an
eri­tyises­ti uuden suku­pol­ven jär­jes­tel­mi­in.
Toimin­ta­te­ho 50 m³ – 1°fH / 30 m³ – 1°fH

ESITE (PDF)

KÄYTTÖOHJE (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

EC DECLARATION OF CONFORMITY #2

Video PUROTAP leader
Video Dis­play

TARVIKKEET

PUROTAP® trol­ley 

Optim­aa­li­nen kul­jet­us­a­pu PUROTAP® Lea­de­ril­le. PUROTAP®-kuljetuskärry vakuut­taa suurel­la, jopa 50 kg:n kan­ta­vuudel­la ja suur­il­la, kestävil­lä kumipyörillä.

Yksin­ker­tai­sen koko­on­panon jäl­keen PUROTAP® Lea­der voida­an siir­tää nopeas­ti pai­kas­ta toi­seen.
Ei enää ras­kas­ta raa­haa­mis­ta — ei enää selkäkipuja.

Manu­al (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy