Läm­mi­tyk­sen perus­teel­li­nen huuhtelu

Sanol green

Puh­dis­tu­sai­ne läm­pö- ja jäähdytysjärjestelmille
TOIMINTO

Puh­dis­tu­sai­ne Sanol® H‑15 on jo vuo­si­kym­menten ajan pitänyt läm­mi­tys- ja jääh­dy­tysjär­je­s­tel­mät puh­tai­na. Läm­mi­tys­lai­teval­mistajat luott­a­vat var­ma­an, edul­li­se­en ja hel­ppo­käyt­töi­se­en Sanol® H‑15:iin.

Edul­li­nen vaih­toeh­to put­ki­sa­nee­r­auk­sel­le tai jopa läm­mi­tysjär­je­s­tel­män täys­re­mon­til­le. Uusi Sanol® H‑15 green on vie­lä­kin ympäristöystävällisempi.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI

Sanol® H‑15 sopii käy­tettä­väk­si kai­kis­sa sul­j­etuis­sa, vet­tä kul­jet­ta­vis­sa piiri­jär­je­s­tel­mis­sä, kuten läm­pö- ja jääh­dy­tysjär­je­s­tel­mis­sä ja tekni­sis­sä laitteistoissa.

ESITE (PDF)

Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz