Stan­dar­di­en ja val­mista­jan määr­äys­ten mukai­ses­ti

Veden ana­ly­tiik­ka

Miner­aa­lit ja suo­lat aihe­utta­vat ves­i­jär­je­s­tel­mi­in ruo­stet­ta ja saos­tu­mia. Hapot tuho­avat metal­li­ma­te­riaa­le­ja. Säänn­öl­li­nen kuum­aves­i­ana­lyy­si on ens­immäi­nen askel häi­riöt­tö­m­ään käyt­töön.

Aqua Test Quick
SWKI/SIA:n mukai­nen jär­je­s­tel­mä­ve­den ana­lyy­si käyt­töö­not­toa ja esis­el­vi­tyk­siä var­ten. Mittaa säh­kön­joh­t­a­vuuden, koko­nais­ko­vuuden ja pH-arvon.
Aqua Basic Test
SWKI/SIA:n mukai­nen jär­je­s­tel­mä­ve­den ana­lyy­si 3 kuukau­den käyt­töa­jan jäl­k­ei­stä tar­kas­tus­ta var­ten. Sis­ält­ää klo­rid­i­en, säh­kön­joh­t­a­vuuden, koko­nais­ko­vuuden, pH-arvon mit­t­auk­sen sekä antu­ritar­kas­t­uk­sen.
Aqua Test Mul­ti
Sis­ält­ää klo­rid­i­en, rau­dan, kupa­rin ja hapen, säh­kön­joh­t­a­vuuden, koko­nais­ko­vuuden, pH-arvon mit­t­auk­sen sekä antu­ritar­kas­t­uk­sen.
Mit­ta­lai­te EC‑3 ESITE (PDF)

Mitt­aus­salk­ku

Mit­ta­lai­te

Moni­puo­li­nen ves­i­mit­ta­ri

PUROTAP i‑control

PUROTAP EC-18

PUROTAP PH-18

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz