Stan­dar­di­en ja val­mista­jan määr­äys­ten mukaisesti

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® Ana­lyy­sisalk­ku Kuumavesi

Miner­aa­lit ja suo­lat aihe­utta­vat vesi­jär­je­s­tel­mis­sä kor­roo­sio­ta ja saos­tu­mia. Hapot tuho­avat metallimateriaaleja.

Säänn­öl­li­nen kuum­avesi­ana­lyy­si on ens­im­mäi­nen askel häi­riöt­tö­mään käyttöön.

 

  • pH-arvo vähä­suo­lai­sessa vedessä
  • Säh­kön­joh­t­a­vuus µS/cm
  • Koko­nais­ko­vuus
  • pFy­si­kaa­li­set parametrit

 

ERI OMINAISUUDET

PUROTAP® AP-18 °fH
PUROTAP® AP-18 °dH

KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
© 2023 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy