Stan­dar­di­en ja val­mista­jan määr­äys­ten mukai­ses­ti

PUROTAP® AP-18

PUROTAP® Ana­lyy­sisalk­ku Kuum­ave­si

Miner­aa­lit ja suo­lat aihe­utta­vat ves­i­jär­je­s­tel­mis­sä kor­roo­sio­ta ja saos­tu­mia. Hapot tuho­avat metal­li­ma­te­riaa­le­ja.

Säänn­öl­li­nen kuum­aves­i­ana­lyy­si on ens­immäi­nen askel häi­riöt­tö­m­ään käyt­töön.

 

  • pH-arvo vähä­suo­lai­sessa vedes­sä
  • Säh­kön­joh­t­a­vuus µS/cm
  • Koko­nais­ko­vuus
  • pFy­si­kaa­li­set para­me­trit

 

ERI OMINAISUUDET

100865 PUROTAP® AP-18 °fH
102027 PUROTAP® AP-18 °dH

KÄYTTÖOHJE (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz