Stan­dar­di­en ja val­mista­jan määr­äys­ten mukai­ses­ti

PUROTAP® MC

PUROTAP®-vesimittari val­voo teknisen veden säh­kön­joh­t­a­vuut­ta, vir­taa­maa sekä läm­pö­ti­laa. Mit­ta­ri­in voi lii­t­tää USB-joh­don ja lähet­ti­met, joil­la mit­taus­tu­lok­set on hel­ppo siir­tää ohjel­mi­s­to­s­ta tie­to­ko­neel­le.

ESITE (PDF)

KÄYTTÖOHJE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz