U skla­du s nor­mom i pro­pisi­ma proiz­vođača

PUROTAP® MC

Mjer­no raču­na­lo za vodu PUROTAP® tra­j­no pra­vi elek­trič­nu pro­vod­nost, pro­tok i tem­pe­ra­turu teh­ničke vode. Pove­za­ni s USB kabel­om i odgo­va­ra­jućim odašil­jači­ma podatci se mogu lako pro­vje­ri­ti na raču­nalu pomoću pridruže­nog soft­ve­ra.

PROSPEKT (PDF)

UPUTE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz