Za ener­get­ski učin­ko­vi­to grijanje

ELYSATOR® indus­tri­al

Zaš­t­i­ta od koro­zi­je za veće sust­ave grijanja
FUNKCIJA

ELYSATOR® je pro­v­je­ren uređaj za zašti­tu od koro­zi­je koji iz ogrje­v­ne vode isto­v­re­me­no uklanja kisik i kise­li­nu te fil­tri­ra ostat­ke. Na taj se način dra­goc­je­ne metal­ne kom­po­nen­te u sus­ta­vu gri­jan­ja šti­te od hrđe i mul­ja, čime se ujed­no sprječa­va­ju i smetnje.

PRIKLADNO ZA

sust­ave gri­jan­ja s kapa­ci­te­tom vode većim od 5000 l

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz