Za ener­get­ski učin­ko­vi­to grijanje

ELYSATOR® indus­tri­al

Zaš­ti­ta od koro­zi­je za veće sust­ave grijanja
FUNKCIJA

ELYSATOR® je pro­v­je­ren uređaj za zašti­tu od koro­zi­je koji iz ogrjev­ne vode isto­v­re­me­no uklan­ja kisik i kise­linu te fil­tri­ra ost­at­ke. Na taj se način dra­go­c­je­ne metal­ne kom­po­nen­te u sustavu gri­jan­ja šti­te od hrđe i mul­ja, čime se ujed­no sprječa­va­ju i smetnje.

PRIKLADNO ZA

sust­ave gri­jan­ja s kapa­ci­te­tom vode većim od 5000 l

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy