Bez mine­ra­la – bez šte­ta usli­jed vapnenca

PUROTAP® mini

Zid­na sta­ni­ca za vodu za nadopunjavanje
FUNKCIJA
Zid­na sta­ni­ca u novom diza­jnu. Za demi­ne­ra­li­za­ci­ju vode za pun­jen­je u većim sustavima gri­jan­ja i hlađen­ja. S inte­gri­r­anim mjeračem. Ne zah­ti­je­va prik­ljučak na stru­ju. Sa zam­jen­jiv­im jed­no­krat­nim uloš­kom PUROTAP® 1000. Nije prik­lad­no za fiks­ni priključak.
PRIKLADNO ZA
sva­ki veći sus­tav gri­jan­ja ili hlađen­ja s potre­bom nado­pun­ja­van­ja od 50 do 1000 l godišn­je po sklopu.

Pro­spekt (PDF)

UPUTE (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

 

QUALITÄTS ZERTIFIKAT
CERTIFICATE DE QUALITÉ
QUALITY CERTIFICATE

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy