Jed­nos­t­av­no – čis­to – pouz­da­no

Sanol sano­mat® 20 pro

Uređaj za izmje­nič­no ispi­ran­je susta­va gri­jan­ja i hlađen­ja
FUNKCIJA

Kao jedi­ni uređaj za ispi­ran­je na tržiš­tu Sanol sano­mat® 20 pro omo­guću­je izmje­nič­no ispi­ran­je pul­si­ra­jućom mješa­vi­nom kom­pri­mi­ra­nog zra­ka i vode. Taj pos­tu­pak jamči pouz­da­no i sigur­no čišćen­je zamul­je­nih postro­jen­ja za gri­jan­je i hlađen­je. Izmje­nič­nim ispi­ran­jem mogu se ponov­no otvo­ri­ti već zače­plje­ni kruž­ni toko­vi u podu.

PRIKLADNO ZA
instala­te­ra gri­jan­ja koji kao stručn­jak nudi pro­fe­sio­nal­no i sigur­no čišćen­je susta­va.
Pro­spekt (PDF)
Video

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz