Enkelt – pas­ser all­tid – bærekraftig.

Foretak

Vann­fil­tre­ne fra ELYSATOR kom­mer i hove­dsa­ken fra sveits­isk pro­duks­jon og anven­des til reng­jø­ring av teknis­ke vann­krets­løp. Det­te er frem­for alt var­me- og kjø­le­an­legg, men også motor­krets­løp på skip og i kraft­verk. ELYSATOR 

Engi­nee­ring AG ser i dag inn i frem­tiden med en velut­vi­klet porte­føl­je av produktinnovasjoner.

Enkel
ELYSATOR ® er enkel. Vi når målet vårt på den mest direk­te måten. Enkel, over­sik­t­lig, brukervennlig.
Til­pas­nings­dyk­tig
ELYSATOR® pas­ser inn. Vår løs­ning kla­rer dine øns­ke­de mål.
Hold­bar
Om man kan nå målet på fle­re måter, vel­ger vi den mest hold­ba­re veien.
Vir­tu­ell omvis­ning 1
Vir­tu­ell omvis­ning 2

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz