Utvikling og teknikk

For tekniske applikasjoner av de mest forskjellige typer stilles det enda høyere krav til vann enn det gjør til drikkevann.

Vi utvikler vannet, til det egner seg for den ønskede tekniske bruk. Vann er stadig i kretsløp. Etter hvert som sol og vind løfter det opp i atmosfæren, kondenserer det, og returnerer igjen til jorden i form av regn eller snø. Vannet renner over ulike overflater, og gjennom ulike jordtyper og bergsorter. Derigjennom berikes vannet over århundrene med ulike typer av mineraler og gasser. Vann kan man finne nesten over alt på jorden, men ikke lenger i overflod, og veldig sjelden i ønsket kvalitet. Vannet må ofte først behandles med en spesiell teknikk, før det egner seg til bruk for mennesker. Men for vann til ulike typer teknisk bruk, stilles ofte høyere krav enn til drikkevann. For eksempel må det ofte være fritt for gasser, eller det må være helt fritt for ulike mineraler. I disse tilfellene må spesialbehandling til. Vi kaller det: Engineering water®. Vi utvikler vannet til det egner seg for teknisk bruk.

Miljø

Vi spiller en aktiv rolle i å bevare livsviktige eiendeler i naturen, ettersom vi beskytter naturressursene, minsker vårt økologiske avtrykk gjennom miljømessig optimering av våre produkter, våre produksjons- og virksomhetsprosesser, og gjennom optimering av materielle sykluser.

Også bruken av våre produkter tjener miljøet. Lavere oppvarmingskostnader takket være lavere energiforbruk, lavere kostnader og mindre tid til vedlikehold samt varme rom. Det må heller ikke glemmes at enhver bruker også skåner miljøet med våre produkter.