Produktene fra ELYSATOR Engineering AG anvendes til rengjøring og preparering av tekniske vannkretsløp. Dette er fremfor alt varme- og kjøleanlegg, men også motorkretsløp på skip og i kraftverk.

Produkt brosjyre

Moderne varmeanlegg trenger teknisk preparert vann

Moderne varmeanlegg er mer sparsomme, mer effektive og miljøvennlige, men de reagerer også mer sensitivt på varmtvann. På grunn av slamdannelse, avleiringer eller gjennom kalk og korrosjonskader oppstår det høye energitap og dyre skader i de kompakte varmegeneratorene. Tap av effektivitet på 10-20 % er derfor mulig allerede etter ett år. Produktene fra ELYSATOR Engineering AG forbedrer effektiviteten og påliteligheten for økologiske, moderne varmeanlegg.

Strengere normer og direktiver forutsetter teknisk preparert vann for å kunne sikre varmeanleggenes garanti.

 

product_logo_purotap

product_logo_elysator

product_logo_sanol

product_logo_sorbox