Mineraler og salter i tekniske vannkretsløp fører til korrosjon og avleiringer. Syre ødelegger metalliske materialer. Den regelmessige varmtvannsanalysen er det første skrittet til en problemfri drift.

 

 

Aqua Test Quick

Systemvannanalyse ifølge SWKI/SIA til idriftsettelse og innhenting av alle nødvendige opplysninger. Måler den elektriske ledeevnen, den totale hardheten samt pH-verdien.

Aqua Basic Test

Systemvannanalyse ifølge SWKI/SIA for en kontroll etter 3 måneders driftstid. Inneholder måling av klorider, elektrisk ledeevne, total hardhet, pH-verdi samt en sensorisk test.

Aqua Test Multi

Inneholder måling av klorider, jern, kobber og oksygen, elektrisk ledeevne, total hardhet, pH-verdi samt en sensorisk test.