Aqua Test Quick

Systemvannanalyse ifølge SWKI/SIA til idriftsettelse og innhenting av alle nødvendige opplysninger. Måler den elektriske ledeevnen, den totale hardheten samt pH-verdien.

Aqua Test Basic

Systemvannanalyse ifølge SWKI/SIA for en kontroll etter 3 måneders driftstid. Inneholder måling av klorider, elektrisk ledeevne, total hardhet, pH-verdi samt en sensorisk test.

Aqua Test Multi

Inneholder måling av klorider, jern, kobber og oksygen, elektrisk ledeevne, total hardhet, pH-verdi samt en sensorisk test.