PUROTAP Analysekoffert Varmtvann

Mineraler og salter i tekniske vannkretsløp fører til korrosjon og avleiringer. Syre ødelegger metalliske materialer.

Den regelmessige varmtvannsanalysen er det første skrittet til en problemfri drift.

  • pH-verdi i saltfattig vann
  • Ledeevne i µS/cm
  • Total hardhetsgrad
  • fysikalske parameter