PUROTAP EC-18

Mineraler og salter i tekniske vannkretsløp fører til korrosjon og avleiringer. Syre ødelegger metalliske materialer.

Den regelmessige varmtvannsanalysen er det første skrittet til en problemfri drift.