ELYSATOR® - SIKKER BESKYTTELSE

Skader fra rust er et utbredt problem i varme- og kjøleanlegg. Det oppstår slam gjennom rustpartikler, og det forekommer funksjonsfeil og materialskader.

Årsaken til dette er en dårlig vannkvalitet. Gjennom påfyllingsvannet og utette steder kommer mineraler, salter og aggressive gasser inn i systemvannet.

ELYSATOR løser disse problemene på pålitelig måte, ved å trekke de aggressive gassene ut av vannet og binde sure stoffer til en spesiallegert offeranode. Systemet er målbart og pålitelig, arbeider uten kjemi og anbefales av velkjente fagforbund, institutter og produsenter. Installasjon og vedlikehold foregår enkelt og billig.