PUROTAP - FYLLE RIKTIG

Jo større systemvanninnholdet i et varmesystem er, desto mer kalk bringes inn med påfyllingsvannet. Moderne apparater, slik som gassvannvarmere, varmepumper og solaranlegg skades allerede ved lav vannhardhet på grunn av kalkavleiring

Vann som avsaltes gjennom PUROTAP har knapt noen innholdsstoffer som danner avleiringer og kan sette seg i kjelen eller varmeveksleren. Enda en grunn til å bruke PUROTAP er at alle nøytrale salter, slik som klorid, sulfat og nitrat, som under bestemte betingelser forårsaker korrosjon, fjernes.