Veggstasjon for utfyllingsvann

purotap_compenso_product_picture

 

FUNKSJON

Veggstasjon for avmineralisering av utfyllingsvann i større varme- og kjølesystemer. Kjeleskader gjennom kalkavleiringer forhindres. Med alle integrerte måle- og reguleringsapparater. Trenger ingen strømtilkobling. Egner seg til forkobling på en automatisk etterforsyningsenhet.

EGNER SEG TIL

Ethvert større varme- eller kjølesystem med etterfyllingsbehov på 50-1000 l p.a.