SANOL - RENGJØRE PÅ REN MÅTE

Avfallsoppsamling i varmesystemer fører til betraktelige feil. Systemrengjøreren SANOL H-15 fra ELYSATOR gjør det mulig for fagmannen med en grundig og tidsbesparende systemrengjøring – en konkurransefri arbeidshjelp takket være nyeste fagteknologi.

SANOL H-15 fjerner jernoksidslam, lette jernoksidavleiringer og rester av kjemiske tilsetninger som er bundet til disse. SANOL H-15 er ikke etsende og ikke giftig, men danner et stabilt, oppløselig kompleks med metalloksider (dispersjon), som deretter ganske enkelt kan skylles ut.