Rengjøringsmiddel for varme- og kjølesystemer

FUNKSJON

Rengjøringsmiddelet til varmeanlegg SANOL® H-15 er et spredemiddel for varme- og kjølesystemer som har bevist sin kvalitet i mange årtier. Varmeinstallatører setter sin lit til den pålitelige, kostnadseffektive og lettvinte spylingen av varmeanlegget med SANOL® H-15.

Det rimelige alternativet til en innvendig sanering av rørene eller sågar til installasjon av et nytt varmeanlegg. SANOL® H-15 green i ny sammensetning er enda miljøvennligere.

.

EGNER SEG FOR

SANOL H-15 egner seg til bruk i alle lukkede, vannførende kretsløpsystemer, slik som f.eks. varmeanlegg, kjølesystemer og tekniske anlegg.