SorbOx - ØKOLOGISK OG EFFEKTIV OPPVARMING

Moderne varmeanlegg er svært kompakte og utmerker seg med en høy varmeeffekt. De reagerer imidlertid mer sensitivt på rust, kalk og slam, noe som fører til en redusert varmeeffektivitet. Det finnes ikke noe anlegg som er komplett diffusjonstett. Skrueforbindelser, ventilatorer og gjengeoverganger kan slippe luft inn i et anlegg.
Lave driftstemperaturer fremfor alt ved varmepumper samt økte saltmengder i beredere stiller i tillegg høye krav til oppvarmingsvannet.
Produktnyheten SorbOx er resultatet av 40 års forskning og utvikling i vannteknikk for varmesystemer.
Apparatet kombinerer de viktigste teknikkene på en perfekt måte. SorbOx egner seg til drift og verdibevaring av moderne, energieffektive varmesystemer.

 

Read more on www.sorbox.com

FUNKTION

SorbOx er det revolusjonære og samtidig enkle vannfilteret til moderne, energieffektive varmeanlegg og sørger for en langvarig drift uten forstyrrelser. Den samler 4 funksjoner i ett og samme apparat:

 • Demineralisering av oppvarmingsvannet for første gangs påfylling eller etterfylling. Reduserer kalkavleiringer og slamdannelse. Denne vannbehandlingen er i dag forskrift.
 • Mikrogassavskiller fjerner oksygenet og gassene fra kretsløpvannet.
 • Anodebeskyttelse holder vannet konstant spenningsfritt og sørger for en optimal varmeoverføring.
 • Magnetstrømfilter for kretsløpvannet holder slam og korrosjonspartikler tilbake.

EGNER SEG TIL

SorbOx forbedrer effektiviteten og påliteligheten til miljøvennlige, moderne varmeanlegg.

 • Varmepumpesystemer
 • Kondenserende kjeler
 • Solcelleassisterte varmeanlegg
 • Gulv-, vegg- og takoppvarming
 • Varmegjenvinning
 • Kontrollert boligromventilasjon
 • Green technology